Je trestné sledování pornografie

Nejoblíbenější videa

Je trestné sledování pornografie

Jaká je souvislost mezi snadnou dostupností pornografie a...

Jaká je souvislost mezi snadnou dostupností pornografie a sexuálními delikty?
andulla.cz/PovidejmeSiOTom/PornoDelikty.htm

Jsem proti ostrakizování Rosenbergových

Útočit na pornografii je v určitém veřejném prostoru lehké, protože morální debata, požadující dodržování určitých limutů v chování lidí, abychom morálně nezdegenerovali, vždycky nachází hlasitou podporu. Je to ale hon na čarodějnice.
blisty.cz/art/38096.html

Bp Ostra Legat Vaclav

Tato bakalářská práce je zaměřena na stávající situaci kriminality mládeže v České republi-. Ejčastější Druhy Trestných Činů Páchanými Mladistvými. mladistvých pachatelů trestné činnosti ve vztahu k celkovému počtu objasněných trestných
dspace.k.utb.cz itstream/handle/10563/11204/legát_2010_bp.pdf?sequence...

Monitoruji.cz Domácí Sledování Dětské Pornografie Bude Trestné, Rozhodla...

Poslanci reagují na kauzu ABL. Sledování bude trestné. Akce Tábor: Policie zatýkala za dětskou pornografii. Od Nového roku nebude trestné držení 15 gramů marihuany. Policista z Ostrova je podezřelý z šíření dětské pornografie
monitoruji.cz/domaci/747443/sledovani-detske-pornografie-bude-trestne...

Trestní Právo Hmotné

[4] § 2 Trestné činy proti životu a zdraví. Obsahem zvláštní části trestního práva jsou definice jednotlivých druhů trestných činů, u kterých jsou stanovené trestní sankce za jejich spáchání.
files.dd11trivis.webnode.cz/200000066-8aee58be87/trestníprávo...

Regulace pornografie

V souvislosti s novelou trestního zákona se objevuje návrh zařadit mezi trestné činy i držení dětské pornografie. . A vzhledem k tomu, že patnáctiletý je již trestně zodpovědný.
adlatus.wz.cz/regulace_pornografie.html

Univerzita Mateja Bela – Banská Bystrica

TABULKA Č. 8 Aktivní sledování pornografie v posledním měsíci... 36. zajímavé si rovněž povšimnout, že český trestní zákon výše zmiňovaný. trestných činů a perverzí.
kpm.sceav.cz/download...Problematika.pornografie.pdf

Umění nebo pornografie - Nadřevo.cz

Příčinou vymezení mainstreamové pornografie je snaha zúžit téma, na které bude práce zaměřena, ne tedy záměr ignorovat tyto formy pornografie. Taktéž si uvědomuji, že pornografie se dnes těší stále větší oblibě žen, pravdou zůstává.
nadrevo.blogspot.cz/2010/02/umeni-nebo-pornografie.html

366-new

5.3. Kategorie pachatelů dětské pornografie - Internet. Tab. 35: Trestné činy související s dětskou pornografií. kriminality, který je širší. Literatura německé provenience pojmy sexuální a mravnostní trestné
ok.cz/iksp/docs/366.pdf

Rizika internetu a komunikačních technologií z hlediska pornografie

Původně jsem v této kapitolce chtěl pojednat pár slovy o riziku šíření dětské pornografie internetem. . To je první omezení, které dnes stojí před koncovkou úspěšného zátahu na internetovou trestnou činnost.
jkevin.webzdarma.cz/internet.html